حقایق عجیب و باور نکردنی کشورها

متنوع ترین کشور دنیا- هند بله باز هم هند. هر دسته بندی ای که فکر کنید از فرهنگی، اقتصادی، آب و هوایی، نژادی، زبانی، قومی و ملیتی تا مذهبی گرفته، کشور هند متنوع ترین کشور در جهان است و در بالای بقیه ی کشور ها قرار دارد. جزایری که بیشترین احتمال را برای ناپدید شدن در […]